Haastava strategia, joka vie meitä eteenpäin

Projektipäällikkö Martin Nordell, miksi ANKK:lle lähdettiin tekemään uutta strategiaa?

Strategia on hyvä päivittää aina, kun siihen on tarvetta. Joskus tarve voi olla kerran vuodessa, joskus paljon harvemmin. Maailma ja kamarimme ovat muuttuneet viimeisten viiden vuoden aikana, joten edellinen strategia kaipasi päivitystä. Strategia katsoo aina tulevaan, ja koska moni asia on vanhasta strategiasta jo toteutunut, oli luonnollista luoda taas jotain uutta.

­Millainen prosessi strategian päivitys oli?

Perusprosessi oli aika suoraviivainen. Siinä seurattiin melko tarkasti etukäteen mietittyä suunnitelmaa. Toki asioihin palattiin aina uudestaan ja muokattiin jo päätettyjä asioita. Projektia oli erityisen mukavaa vetää siksi, että tiimi oli aivan huikea. ISO kiitos jäsenille innokkuudesta, määrätietoisuudesta ja kyseenalaistamisesta. ANKK tosiaan yhdistää osaajia ja kasvattaa yksilöitä!

­Millaisen strategian kamarimme on nyt saamassa?

Kamarimme saa rohkean ja haastavan strategian, joka vie meitä eteenpäin sekä kamarina että yksilöinä kamarin sisällä. Siinä on pyritty kiteyttämään ja tuomaan fokusta – unohtamatta kuitenkaan hauskuutta.

­Mitä selkeästi uudenlaisia linjanvetoja sieltä löytyy?

Uudessa strategiassa on kyse ehkä enemmän nykyisten vahvuuksien hyödyntämisestä ja korostamisesta kun mistään selkeästi uudesta. Ydinviesti on pyritty nostamaan esiin arvojen ja vision kautta. Yksinkertainen ja sytyttävä viesti on toimii usein parhaiten. Tekemistä pilke silmäkulmassa ja me-henkeä on pyritty tuomaan vielä vahvemmin esille. Uuden vision kautta haluamme myös kannustaa ihmisiä tarttumaan haasteisiin ja tekemään kamaristamme entistäkin parempi.

­Koska ja miten strategiaa aletaan jalkauttaa käytäntöön?

Nyt on vuorossa kommentointikierros koko jäsenistölle. Saatujen kommenttien perusteella tehdään vielä mahdollisesti joitain muutoksia. Kuukausikokouksessa 5.5. olisi tarkoitus esittää strategia hyväksyttäväksi. Hyväksynnän jälkeen strategian pitäisi pikkuhiljaa alkaa näkyä viestinnässä ja toiminnassa. Loppuvuoden aikana nähdään jo varmasti strategian jalkauttamista, ja vuodenvaihteessa seuraava hallitus pääsee suunnittelemaan vuotta 2016 uuden strategian pohjalta.

You may also like...