Strategian takana ovat ihmiset

Kirjoittaja: Martin Nordell


Jokaisen strategian takana (ja myös sen edessä) ovat ihmiset! 

Strategiasta puhutaan yleensä paljon niin organisaatioiden sisällä kuin myös niiden ulkopuolella – puhutaan asiakeskeisesti strategian sisällöstä, sen suunnittelusta ja sen jalkauttamisesta. Johtoryhmä tai ylin johto saattavat olla termeinä mukana keskustelussa – ja ne ovat tietysti tärkeitä asioita – mutta yksi asia, josta harvemmin puhutaan, on ihmiset. Noin niin kuin henkilöinä ja yksilöinä.

Ja nyt tarkoitan siis kaikkia ihmisiä organisaatiossa, ei vain johtoryhmää, vaan myös keskijohtoa, tiimiesimiehiä (ja -naisia), mahdollisia tukifunktioita, itse asiassa koko organisaatiota. Tämä tulee selväksi, jos pohditaan johdon tehtävää yleisellä tasolla, eli organisaation johtamista. Johdon tehtävä on myös näyttää suuntaa, innostaa ja energisoida. Johto suunnittelee tavoitteita, mutta keinot tavoitteiden saavuttamiseen tulevat organisaation ihmisiltä.

Strategialla tarkoitetaan suuntaa, johon organisaatiota viedään. Se on siis tavallaan myös tarina siitä mitä organisaatio tekee – tai mitä ei tee – ja siksi strategiaan liittyy aina myös valintoja. Valinnat koostuvat kenties markkinoista, tuotteista tai palveluista, mutta ne ovat läsnä, tai ainakin niiden tulisi olla läsnä. Strategia on siis myös suunta hukassasuunnitelma ja kokonaisuus, joka on hahmoteltu niin hyvin kuin tilanteeseen nähden on mahdollista. Samalla se kuitenkin vaatii organisaatiolta välillä myös rohkeutta tehdä suunnitelmasta poikkeavia toimenpiteitä, mikäli tilanne niin vaatii.

Strategia yhdistää organisaatiota, mutta yhtä lailla strategia voi hajottaa parhaankin organisaation. Varsinkin jos strategiaa ei ymmärretä, siitä ei olla kiinnostuneita tai siitä ei ole tietoa. Ja ei, ”pistokeikat” osastoille ei riitä, vaan yhteenkuuluvuuden tunteen ja yhteisen päämäärän luomisen on oltava painopisteenä. Nämä voidaan saavuttaa vain, jos ollaan oikeasti kiinnostuneita siitä, mitä sanottavaa muilla organisaation jäsenillä on, ja jos jokainen on valmis muuttumaan – asia mikä vaatii asennetta, rohkeutta ja päätöstentekoa koko organisaatiossa – sillä strategian suurin menestystekijä ja samalla sen suurin heikkous ovat ihmiset.

Organisaatio tarvitsee oikeat osaajat. Eikä pelkästään henkilöinä, vaan myös oikeissa paikoissa ja rooleissa, varustettuna oikealla osaamisella. Miten siis voidaan yhdistää osaajat ja työn tekemisen tavat mahdollisemman hyvin organisaation strategian tueksi? Liiketoimintaa toteutetaan kuitenkin ihmisten ja heidän osaamisensa kautta. Sama pätee strategiaan, ihmisethän sitäkin toteuttavat (tai jättävät toteuttamatta). Omaa osaamistaan onkin siis syytä kehittää jatkuvasti, olitpa sitten (toimitus-)johtaja, esimies tai ”vaan töissä”. Ja vaikka koulutus on menoerä sekä ajallisesti että rahallisesti, se saattaa jopa säästää yrityksen kustannuksia pidemmällä tähtäimellä. Paraskaan strategia ei synny ja toteudu itsestään, vaan sen rooli ja vaikutus ovat kiinni organisaation kaikista ihmisistä.

The future is unknown, and the best – perhaps even the only – way to predict the future is to create it. (Peter Drucker)

Martin Nordell

Strategi, kehittäjä, partneri

Renesans Consulting Oy

www.renesans.fi

Start

You may also like...