Projekteissa oppiminen ja työelämätaitojen kasvattaminen

Nuorkauppakamaritoiminnan päätavoitteita ovat ympäröivään yhteiskuntaan positiivisesti vaikuttaminen ja johtajuustaitojen ja -tietojen kehittäminen. Jäsenistö luo toiminnallaan puitteet kokeilla erilaisia asioita ja mahdollisuuden oppia sekä onnistumisten että erehdysten kautta. Näiden toteuttamiskeinot voivat hyvinkin vaihdella eri kamarien välillä, joten on hyvä välillä hieman kuulostella muilta hyvistä kokemuksista ja niistä esimerkeistä, joissa voisi olla vielä jopa hieman kehittymisen varaa.

Sain loppuvuodesta kutsun saapua tammikuussa puhumaan Ankkojen uusien koejäsenten ensimmäiseen perehdytystilaisuuteen 8.1.2019. Kerroin hieman omia kokemuksia kamaritoiminnasta yleisesti ja hieman syvällisemmin erilaisissa projekteissa tai tapahtumissa mukana olemiselle. Avasin hieman myös niiden johtamiseen liittyviä ajatuksia esimerkiksi tavoitteiden asettamisesta ja keinoista niiden saavuttamiseksi sekä siitä, miten kannattaa rohkeasti altistaa itsensä mahdollisuuksille kokea jotain uutta ns. laatikon ulkopuolelta ja mennä sinne kuuluisalle epämukavuusalueelle.

Myöhäisillan ajankohta ei välttämättä ollut kaikkein otollisin, kun kohderyhmä oli jo pitkin iltaa saanut hyvää ja kattavaa perehdytystä toiminnan saloihin, eli tietoa ja kokemuksia oli jaossa yhdelle illalle melkoisesti. Siitä huolimatta vastaanotto vaikutti hyvältä ja esittämäni esimerkit tuntuivat kuulijoita kiinnostavan, joten hyvien kysymysten saattelemana taisin vauhtiin päästyäni hieman vahingossa lennosta tuplata minulle alkujaan annetun ajan, onhan aihe lähellä sydäntäni.

Pääsin itse Turun Nuorkauppakamarin jäseneksi 2014 vuoden alussa ja koin vahvaa imua toimintaan heti ensimetreiltä lähtien. Oma aktiivinen osallistuminen järjestötoiminnan kaikilla tasoilla lienee yksi syistä miksi olen tänä vuonna mukana mm. kamarisparraamon yhtenä ”Optimus Primena” (Primus Motor). Tehtävämme on tukea ja sparrata kaikkia kamareita erilaisten niin pienien kuin isojen haasteiden parissa, joten oli luontevaa saapua pyynnöstä jakamaan kokemuksiani ja ajatuksiani tulevasta.

Olen saanut koko jäsenistöltä ja yhteiseltä tekemiseltä niin paljon lisää positiivisia asioita elämääni, että viimeistään nyt on vuoroni antaa takaisin. Jaettu ilo on aina tulo, eikä osamäärä.

 

Kohdataanhan jatkossakin ja olkaa yhteydessä,

Raikko Kavisto

Turun Nuorkauppakamari ry

 

Kamaritoiminnan ulkopuolella Raikko Kavisto työskentelee Turun kaupungin Sivistystoimialalla: ”Toimin käyttäjien edustajana kaikissa tilojen investointi-, kunnossapito- ja peruskorjaushankkeissa, lisäksi koordinoin toimialan mm. kiertotalousprojekteja ja sisäilmahaasteiden työryhmää. Entistä enemmän aikaa menee myös erilaisten oppimisympäristöjen yritysyhteistyökuvioiden ja uusien pedagogisten innovaatioiden soveltamisen suunnitteluun. Yhtäläisyyksiä kamaritoimintaan tavalla tai toisella tulee joka päivä lisää.”

Raikko Kavisto vasemmalla Aurajoen Nuorkauppakamarin koejäsenten kanssa.

Sinua voisi kiinnostaa myös...