Sijoituskoulutusesta poimittua: mihin kiinnittää huomiota sijoitusasunnossa?

ANKK:n sijoituskoulutuksessa Ville Valkonen (Turun Talouspäivät) ja Ville Rantanen (Lapti) kertoivat asuntosijoittamisen hyödyistä ja mitä asuntosijoittamisessa kannattaa huomioida. Tuottoisa sijoitusasunto ostetaan täysin eri perustein kuin koti. Koti ostetaan tunteella, kun taas sijoitusasuntoa ostaessa tunteen sijaan merkitsevät luvut.

Kaikki asuntosijoittaminen ei kuitenkaan etene saman kaavan mukaan, vaan asuntosijoittamisella voi olla monenlaisia tavoitteita sijoittajasta riippuen. Sijoittajan tavoitteet määrittelevät sen, millaisia asioita hänen kannattaa huomioida asuntoa etsiessään. Sijoitusasunnoissa voi keskittyä esimerkiksi pieniin vuokra-asuntoihin, arvoasuntoihin tai uudiskohteisiin.

Miksi kannattaisi ylipäätään harkita asuntosijoittamista juuri nyt? Ensinnäkin vuokra-asuminen on koko ajan suositumpaa. Toisekseen vuokrat ovat myös nousuhdanteisia. Asuntosijoittaminen on sijoitusmuotona verrattain vakaata, mutta etenkin Turun kaltainen muuttovoittoinen yliopistokaupunki on varsin kannattava asuntosijoituskohde.

Asuntosijoittajana voi menestyä monenlaisilla strategioilla. Ensimmäisenä sijoittajan kannattaa miettiä omia vahvuuksiaan, itselle sopivaa strategiaa ja kuinka suuria heilahteluja ja paljon epävarmuutta hän sietää. Esimerkiksi pienempiin vuokratuloihin tähtääminen pienentää usein suurten heilahtelujen riskiä, sillä tavoiteltaessa suurempia tuottoja asunto saattaa välillä olla ilman asukasta. Pieniin vuokratuloihin tähdätessä tärkeitä tarkasteltavia ominaisuuksia sijoitusasunnon ostoa harkitsevalle ovat sijainti, asunnon koko ja kunto sekä asunnosta saatavan vuokran suuruus.

Sijaintia miettiessä kannattaa huomioida, miten kyseinen asuinalue vaikuttaa vuokrattavuuteen: toiset asuinalueet kärsivät maineestaan ja niihin on vaikeampi saada vuokralaisia, vaikka hintataso olisi muuten hyvä. Asuinalueiden suosio kuitenkin muuttuu, jolloin on hyvä pitää mielessä, että potentiaalisten vuokralaisten mielessä hyvä saattaa ajan kuluessa muuttua, mikä vaikuttaa luonnollisesti asunnon arvonkehitykseen. Pääsääntöisesti pienemmät asunnot ovat helpommin vuokrattavia, sillä yhden ja kahden ihmisen taloudet kasvavat jatkuvasti, mutta asuinalue ja asunnon kunto vaikuttavat mahdollisten vuokratulojen määrään huomattavasti.

Tiivistetysti asuntosijoittamisessa on tärkeintä huomioida luvut, valita itselleen sopiva strategia ja keskittyä siihen.

Jatka asuntosijoittamiseen tutustumista Valkosen kirjasuosituksilla:

Turunen& Orava: Osta, vuokraa, vaurastu : https://ostavuokraavaurastu.com/

Kaarto: Sijoita asuntoihin

You may also like...