Hallitus

Mari Männistö

Mari Männistö : IPP

IPP

Hallitukseen kuuluu automaattisesti aina edellisen vuoden puheenjohtaja, jonka tärkein tehtävä on toimia istuvan puheenjohtajan sekä hallituksen tukena. Tämän lisäksi IPP vastaa omaan vuoteensa kohdistuvista palkintohakemuksista.

Mari Männistö on SHIFTin toimitusjohtaja. Hän on Turun kauppakorkeakoulun kasvatti, ja hän on tehnyt työuransa erilaisissa myynnin ja markkinoinnin asiantuntija- ja johtotehtävissä.

ipp[at]aurajokijc.fi
045 868 4808

Maria Arjonen

Maria Arjonen : PRES

PRES

Puheenjohtajan tehtävänä on kehittää, koordinoida ja johtaa yhdistystä ja sen jäsenten toimintaa sekä edustaa yhdistystä SNKK:ssa ja alueella. Puheenjohtaja huolehtii myös strategisten tavoitteiden jalkauttamisesta, valmistelee toimintasuunnitelman ja budjetin yhteistyössä hallituksen kanssa ja kokoaa toimintakertomuksen.

OTM, Maria Arjonen toimii lakimiesyrittäjänä yrityksessä Laki ja Vesi Oy. Yhtiö tarjoaa juridista ja teknistä neuvontaa vesihuoltolaitoksille, kunnille ja teollisuusyrityksille. Marian tehtävänä on vastata juridiikasta ja mahdollistaa asiakkailleen paremmat toimintaedellytykset.

pres[at]aurajokijc.fi
040 076 2016

Antti Rauhala

Antti Rauhala : BUS

BUS

Myyntipäällikkö (BUS) vastaa yhdistyksen yhteistyökumppanisuhteiden jatkuvuudesta sekä kehittämisestä. BUSin vastuulle kuuluu varainhankinta yhteistyössä hallituksen ja muun jäsenistön kanssa, jäsenten sisäisten ja ulkoisten liikesuhteiden kehittäminen sekä jäsenistön tiedottaminen kansallisen, alue- että kamaritason kumppanuuksista sekä jäseneduista.

Antti liittyi nuorkauppakamariin vuonna 2017 ja toisena kamarivuotenaan hän päätti hakea mukaan hallitukseen. Työskentely myynnin ja asiakkaiden parissa on Antille tuttua. Smile Henkilöstöpalveluissa hän tarjoaa rekrytointia, vuokratyövoimaa ja palkkahallinnan ulkoistuspalvelua. Antti onkin melkoinen velho löytämään osaavaa työvoimaa ja ratkomaan yritysten henkilöstöhallinnoinnin haasteet. 

bus(at)aurajokijc.fi

Samuli Tuomikoski

Samuli Tuomikoski : DP

DP

Varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajan oikeana kätenä, sekä mm. huolehtii kamarin strategisesta kehittämisestä yhdessä puheenjohtajan ja edellisen vuoden puheenjohtajan kanssa. 

Samuli on turkulainen oikeustieteen ja valtiotieteiden maisteri, ja työskentelee lakiasiainjohtajana Visma Legal -nimisessä, pk-yritysten lakiasioihin keskittyneessä lakitoimistossa. Nuorkauppakamarin jäsen Samuli on ollut vuodesta 2014 lukien.

 

dp(at)aurajokijc.fi

Paula Ailio

Paula Ailio : LOM (kehitysjohtaja)

LOM (kehitysjohtaja)

LOM vastaa tapahtumista ja pitää yhdistyksen toiminnan aktiivisena ja kiinnostavana. LOM vastaa erilaisten kokousten ja tapahtumien suunnittelusta ja toteutuksesta sekä jäsenaktiivisuuden lisäämisestä ja seuraamisesta.

Paula työskentelee Turun ammattikorkeakoulussa projektipäällikkönä kansainvälisissä hankkeissa, etenkin ICT:n ja peliteknologian aloilla. Koulutukseltaan hän on KTM ja eMBA. Turun AMK on yksi Suomen suurimmista ammattikorkeakouluista ja tarjoaa koulutusta lukuisille eri aloille.

lom[at]aurajokijc.fi

Ville Raitanen

Ville Raitanen : COM (kehitysjohtaja)

COM (kehitysjohtaja)

COM:n vastuulle kuuluvat yhteiskuntasuhteet ja projektit.
Ville on koulutukseltaan insinööri AMK ja suorittaa loppusuoralla olevaa jatkotutkintoa insinööri YAMK.  Ville aloitti 01.11.2018 Laptilla projektipäällikkönä. Lapti Group on asuntojen ja palvelutilojen rakentamiseen erikoistunut rakentamispalveluyhtiö.
Lapti Group on yksi Suomen nopeimmin kasvavista ja kannattavimmista talonrakennusyhtiöistä. Villen vapaa-aika kuluu pääosin kahden pienen tyttären, vaimon ja  50-kiloisen Laku-koiran parissa. Perheen, työn, opiskelun ja kamarin lisäksi, Villen vapaa-aikaan sisältyy kuntosalilla käynti sekä metsästys & kalastus.
com[at]aurajokijc.fi

Pyry Kangas

Pyry Kangas : IND (kehitysjohtaja)

IND (kehitysjohtaja)

INDin lohkolle kuuluvat henkilökohtainen kehitys, mm. koulutukset ja koejäsenten perehdyttäminen.

ind[at]aurajokijc.fi

Eveliina Sillanpää

Eveliina Sillanpää : Tiedottaja / LIO

Tiedottaja / LIO

LIOn tehtävänä on huolehtia ANKK-brändin kehittämisestä. LIO hoitaa yhdistyksen sisäistä ja ulkoista tiedottamista, mediasuhteita ja vastaa yhdistyksen sosiaalisen median kanavista sekä verkkosivujen ylläpidosta yhteistyössä hallituksen ja projektipäälliköiden kanssa.

Eveliina on graafinen suunnittelija, kuvittaja ja yhteisyrittäjä. Vuonna 2019 kymmenen vuotta täyttävä Kallo Works tarjoaa markkinoinnin, viestinnän sekä taide- ja tapahtumatuotannon palveluita. Lisäksi kallolaiset kouluttavat, luotsaavat ja sparraavat viestinnän ja kulttuurituotannon aloilla. Eveliinan perheeseen kuuluvat aviomies ja 2-vuotias tytär. Eveliina harrastaa kamaritoiminnan lisäksi keikoilla käymistä, crossfitiä ja talonrakennusta.

tiedotus[at]aurajokijc.fi
044 515 6900

Mikael Sunell

Mikael Sunell : Rahastonhoitaja / TREAS

Rahastonhoitaja / TREAS

Rahastonhoitajan (TREAS) tehtävänä on mm. johtaa yhdistyksen taloutta ja raha- ym. varallisuutta tarkoituksenmukaisella tavalla. Hän huolehtii yhdistyksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimisesta kirjanpitolain ja -asetuksen, yhdistyksen sääntöjen ja toimintaohjeiden mukaisesti, perii yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksut sekä kannatusmaksut.

Mikael työskentelee lakimiehenä ja liiketoimintajohtajana Finvoicer Group Oy:ssä. Mikael on aiemmin työskennellyt Suomen suurimmassa tilitoimistossa ja yhdessä Suomen suurimmista asianajotoimistoissa erikoistuen muun muassa riidanratkaisuun, maksukyvyttömyysasioihin ja yhtiöoikeuteen.

talous[at]aurajokijc.fi

Riina Suutari

Riina Suutari : Sihteeri / SECY

Sihteeri / SECY

Sihteerin (SECY) tehtävänä on laatia ja säilyttää yhdistyksen ja hallituksen kokouksista pöytäkirjat,  huolehtia yhdistykselle tulevasta postista ja muun aineiston jakamisesta ja arkistoinnista sekä tavaroiden säilyttämisestä. SECYn virka on paras näköalapaikka tutustua kamaritoimintaan laajasti.

Riina on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri ja työskentelee Ernst & Young Oy:llä KHT-tilintarkastajana. EY on globaali tilintarkastuksen, verotuksen, liikejuridiikan ja yritysjärjestelyiden asiantuntija ja liikkeenjohdon konsultti. Useimmiten Riinan löytää työpäivisin toimistolta tai asiakkaalta Turusta, mutta toisinaan myös hänen kotikaupungistaan Salosta. Kamaritoiminnan lisäksi Riina harrastaa lenkkeilyä, (kuoro)laulua ja pubivisailua.

sihteeri[at]aurajokijc.fi

Maria Flemmich

Maria Flemmich : Kansainväliset asiat / INT

Kansainväliset asiat / INT

INT vastaa ANKK-jäsenten osallistumisesta tapahtumiin (ei kamarin omat) sekä kansainvälisestä hengestä koko vuoden aikana.

Markkinoinnin palvelutoimiston operatiivisena johtajana toimiva Maria on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Avidly (ent. Zeeland Family) on markkinoinnin ja viestinnän palvelutoimisto ja toimii Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Marian perheeseen kuuluu puoliso ja kolme bonuslasta. Vapaa-aika kuluu urheillen salilla sekä talvella lasketellen ja kesällä juosten. Maria opiskelee myös kieliä, kuten ranskaa, espanjaa ja venäjää.

int[at]aurajokijc.fi