Koulutukset

Johtajuus-, kouluttaja- ja projektipäällikkyys-polkujen alaisuuteen kuuluvan koulutustarjonnan lisäksi Nuorkauppakamarit ja oma kamarimme tarjoavat koulutuksia ammatilliseen kehittymiseen (esim. myynti, markkinointi, viestintä), esiintymis- ja puhetaidon kehittämiseen (puhekoulutus, debatti, Vakuuta ja Vaikuta) sekä hyvinvointiin (mindfulness) ja vapaa-aikaan (viini ym.) liittyviä koulutuksia.

ANKKa Akatemian tulevat koulutukset näet kalenterista.

Mahdolliset polut kamariuralla:

Jokainen kamarin virka tai tehtävä tarjoaa mahdollisuuden opetella ihmisten johtamista. Pieninkin projekti vaatii suunnittelua, organisointia, delegointia, budjetointia sekä monia muita taitoja. Haasteista kenties suurimmat ovat ihmisten johtamiseen ja yhteistyöhön liittyviä.

Johtajuuspolku

Johtajuuspolku liittyy hallitustyöskentelyyn ja tähtää puheenjohtajana toimimiseen. Johtajuuspolkuun sisältää seuraavat etapit:

 • Johtajuusakatemia
  Johtajuusakatemia on vuosittain joulukuussa järjestettävä koulutus, jossa kohtaavat kamarien tulevat puheenjohtajat, aluejohtoryhmät sekä Keskusliitto.
 • Hallitusakatemia
  Hallitusvirkoihin valmistava koulutus
 • PRE-akatemia
  Tarkoitettu vain puheenjohtajille.
 • Vuosikokouksissa:
  vaikuttaminen ja onnistunut kampanja.
 • Strategia!
  Strategia!-koulutus on strategisen suunnittelun koulutus, joka on tarkoitettu kamarin hallitusviroissa toimiville tai niihin hakeutumassa oleville tulevaisuuden tekijöille. Koulutuksen jälkeen osallistujat ovat tutustuneet strategiseen ajatteluun ja strategiatyökaluun, ja he osaavat hyödyntää oppimaansa niin tulevissa hallitusviroissa kuin työelämässäkin. Osallistujat ymmärtävät strategisen suunnittelun tärkeyden ja sen eri vaiheet sekä pystyvät käyttämään työkalua sekä oppimaansa oman paikallisyhdistyksensä strategian suunnittelussa.
 • PRES-akatemia
  PRES- Akatemia on Suomen Nuorkauppakamarit ry:n järjestämä viikonlopun mittainen koulutustapahtuma jäsenyhdistysten puheenjohtajille. Viikonlopun aikana kamarien puheenjohtajat pääsevät kehittämään toimintasuunnitelmaa Suomen Nuorkauppakamarit ry:n Strategian pohjalle. PRES-Akatemiassa koulutetaan ihmisten johtamista ja tiimityöskentelyn hyötyjä sekä opitaan erilaisia johtajuuden työkaluja. PRES-Akatemia on puheenjohtajien tärkein verkostoitumis- ja vaikuttamispaikka vuoden aikana.
 • Vaalikokouksessa:
  Kansainvälisen uran motivaatiotekijät ja johtajuusakvaario.
 • Ideasta toteutukseen

ANKKa akatemian oma johtajuuspolku

Johtajuuspolku-koulutuksen aikana suoritetaan johtamisen/yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (riippuen toimenkuvasta). Koulutukseen voi hakea myös oppisopimusrahoitusta.

Kouluttajapolku

Kouluttajapolku on tarkoitettu kaikille Nuorkauppakamarin jäsenille. Kouluttajapolku käynnistetään uudelleen vuoden 2015 aikana. Kouluttajana kasvaminen ja kehittyminen tapahtuu Nuorkauppakamarissa osallistumalla koulutuspolun tarjoamiin koulutuksiin sekä toimimalla kouluttajana erilaisissa koulutuksissa.

Kouluttajapolun koulutukset:

 • Vakuuta ja Vaikuta
 • Kouluttajakoulutus
 • Koulutuksen suunnittelu ja markkinointi
 • Koulutuksen tuotteistaminen

Uusi kouluttajapolkumalli ei vaadi etenemään tietyssä järjestyksessä ja myös työssä hankittu kokemus huomioidaan. Kamarikoulutuksen vetäminen vaatii kuitenkin aiemman osallistumisen koulutukseen ja JCI-koulutusten kohdalla on myös läpäistävä lopputesti JCI.cc sivulla. Kouluttajapolun läpikulkeminen auttaa kouluttajavalinnoissa mm. Strategia-koulutukseen tai vuosikokouksen koulutuksiin.

Kouluttajakoulutus sopii kaikille, jotka haluavat kehittää esiintymis- ja puhetaitojaan. Erityisesti koulutus tukee esimiehiä, asiantuntijoita, myyjiä ja yrittäjiä selkeään ja vakuuttavaan ulosantiin sekä kehittää taitoa esittää asiat kiinnostavasti ja perustellusti. Koulutus lisää ymmärrystä erilaisista oppimistyyleistä sekä tietenkin auttaa laatimaan parempia esityksiä.  Kouluttaminen on erinomainen tapa verkostoitua ja myös oppia osallistujilta keskustelun kautta.

Kouluttajana voit kouluttaa mm.

 • kamarikoulutuksia (Start, Strategia, Debatti)
 • JCI-koulutuksia (Achieve, Impact, Admin)
 • Omia koulutuksia kotikamarista aina kansainväliselle tasolle asti

Projektijohtamisen polku eli projektipäällikkyys

Pieninkin projekti kehittää projektijohtamisen taitoja mm. suunnitella, organisoida, delegoida, budjetoida projekti. Projektipäällikkönä voit olla mukana vaikuttamassa yhteiskunnallisesti tärkeisiin asioihin ja siihen, mitä projekteja kamarissasi tehdään.

Tällä hetkellä käynnissä olevat projektit

Nuorkauppakamari järjestää mm. seuraavia projektijohtamisen koulutuksia:

 • Ideasta projektiksi
  koulutuksessa saat kokemusta projektin ideoinnista ja suunnittelusta eli ymmärrystä siitä miten ideasta jalostetaan projekti ja vielä pidemmälle, miten ”myllytetään” uusi projekti valmiiksi paketiksi.
 • Ideasta toteutukseen
  Koulutuksessa käydään läpi projektin eri vaiheet ja niiden erityispiirteet sekä annetaan eväitä ja välineitä projektin suunnitteluun ja toteutukseen. Koulutus kehittää osallistujan valmiuksia toimia kamarin projektin projektipäällikkönä sekä tarjoaa myös projektityöskentelyn perusteet työelämään. Koulutuksessa käydään käytännönläheisesti läpi projektin eri vaiheita ja hallinnointia. Lisäksi osallistujat saavat projektipäällikön työkalupakkiinsa toimivia työkaluja. Keskusteluille ja harjoitteille on myös varattu aikaa.Kenelle: Kamarien projektipäälliköt, projektihallinnasta kiinnostuneet sekä Ideasta projektiksi -koulutuksen käyneet.