Koulutukset

Nuorkauppakamaritoiminnassa sinulla on mahdollisuus osallistua laadukkaisiin koulutuksiin ja kehittää työelämätaitojasi monipuolisesti. Johtajuus-, kouluttaja- ja projektipäällikkyys-polkujen alaisuuteen kuuluvien koulutusten lisäksi tarjolla on ammatilliseen kehittymiseen (esim. myynti, markkinointi, viestintä), esiintymis- ja puhetaidon kehittämiseen (puhekoulutus, debatti, Vakuuta ja Vaikuta) sekä mm. hyvinvointiin  ja vapaa-aikaan liittyviä koulutuksia.

ANKK Akatemia

Aurajoen Nuorkauppakamari tuottaa myös itse ajankohtaisia ja laadukkaita koulutuksia jäsenistölleen sekä sidosryhmilleen. Kamarin oman ANKK Akatemian sisällöt vaihtelevat vuosittain, mutta koulutukset tähtäävät aina työelämä-, johtajuus-, viestintä- ja business-taitojen kehittämiseen. Vuonna 2018 akatemiassa on kaksi linjaa, viestintä- ja businesslinjat (ks. vuoden 2018 ohjelma).

Lisäksi jäsenemme voivat hakeutua mukaan kamarin mentorointiohjelmaan joko mentoreina tai aktoreina (seuraava aloitus loppukesästä 2018), ja yhteistyössä kumppanimme Rastorin kanssa tarjoamme mahdollisuuden suorittaa yritysjohtamisen erityisammattitutkinto omassa ankkaporukassa (seuraava aloitus syksyllä 2018).

Ajankohtaiset koulutukset löytyvät aina kamarin verkkosivujen tapahtumakalenterista, uutiskirjeestä sekä sisäisestä FB-ryhmästä. Lisäksi alueelle avoimet koulutukset ilmoitetaan A-alueen tapahtumakalenterissa. Lisätietoja koulutuksista ja niihin osallistumisesta voit aina kysyä myös INDiltä:ind@aurajokijc.fi

Mahdolliset polut kamariuralla:

Jokainen kamarin virka tai tehtävä tarjoaa mahdollisuuden opetella ihmisten johtamista. Pieninkin projekti vaatii suunnittelua, organisointia, delegointia, budjetointia sekä monia muita taitoja. Haasteista kenties suurimmat ovat ihmisten johtamiseen ja yhteistyöhön liittyviä.

Johtajuuspolku

Johtajuuspolku liittyy hallitustyöskentelyyn ja tähtää puheenjohtajana toimimiseen. Johtajuuspolkuun sisältää seuraavat etapit:

 • Johtajuusakatemia
  Johtajuusakatemia on vuosittain joulukuussa järjestettävä koulutus, jossa kohtaavat kamarien tulevat puheenjohtajat, aluejohtoryhmät sekä Keskusliitto.
 • Hallitusakatemia
  Hallitusvirkoihin valmistava koulutus loppuvuodesta
 • PRE-akatemia
  Tarkoitettu vain puheenjohtajille.
 • Vuosikokouksissa:
  vaikuttaminen ja onnistunut kampanja.
 • Strategia!
  Strategia!-koulutus on strategisen suunnittelun koulutus, joka on tarkoitettu kamarin hallitusviroissa toimiville tai niihin hakeutumassa oleville tulevaisuuden tekijöille. Koulutuksen jälkeen osallistujat ovat tutustuneet strategiseen ajatteluun ja strategiatyökaluun, ja he osaavat hyödyntää oppimaansa niin tulevissa hallitusviroissa kuin työelämässäkin. Osallistujat ymmärtävät strategisen suunnittelun tärkeyden ja sen eri vaiheet sekä pystyvät käyttämään työkalua sekä oppimaansa oman paikallisyhdistyksensä strategian suunnittelussa.
 • PRES-akatemia
  PRES- Akatemia on Suomen Nuorkauppakamarit ry:n järjestämä viikonlopun mittainen koulutustapahtuma jäsenyhdistysten puheenjohtajille. Viikonlopun aikana kamarien puheenjohtajat pääsevät kehittämään toimintasuunnitelmaa Suomen Nuorkauppakamarit ry:n Strategian pohjalle. PRES-Akatemiassa koulutetaan ihmisten johtamista ja tiimityöskentelyn hyötyjä sekä opitaan erilaisia johtajuuden työkaluja. PRES-Akatemia on puheenjohtajien tärkein verkostoitumis- ja vaikuttamispaikka vuoden aikana.
 • Vaalikokouksessa:
  Kansainvälisen uran motivaatiotekijät ja johtajuusakvaario.
 • Ideasta toteutukseen
 • ANKK Akatemian oma johtajuuspolku: Johtamisen/yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (riippuen toimenkuvasta). Koulutukseen voi hakea myös oppisopimusrahoitusta.

Kouluttajapolku

Kouluttajapolku on tarkoitettu kaikille Nuorkauppakamarin jäsenille. Kouluttajana kasvaminen ja kehittyminen tapahtuu Nuorkauppakamarissa osallistumalla koulutuspolun tarjoamiin koulutuksiin sekä toimimalla kouluttajana erilaisissa koulutuksissa.

Kouluttajapolun koulutukset:

 • Vakuuta ja Vaikuta
 • Kouluttajakoulutus
 • Koulutuksen suunnittelu ja markkinointi
 • Koulutuksen tuotteistaminen

Kouluttajapolkumalli ei vaadi etenemään tietyssä järjestyksessä, ja myös työssä hankittu kokemus huomioidaan. Kamarikoulutuksen vetäminen vaatii kuitenkin aiemman osallistumisen koulutukseen ja JCI-koulutusten kohdalla on myös läpäistävä lopputesti JCI.cc sivulla. Kouluttajapolun läpikulkeminen auttaa kouluttajavalinnoissa mm. Strategia-koulutukseen tai vuosikokouksen koulutuksiin.

Kouluttajakoulutus sopii kaikille, jotka haluavat kehittää esiintymis- ja puhetaitojaan. Erityisesti koulutus tukee esimiehiä, asiantuntijoita, myyjiä ja yrittäjiä selkeään ja vakuuttavaan ulosantiin sekä kehittää taitoa esittää asiat kiinnostavasti ja perustellusti. Koulutus lisää ymmärrystä erilaisista oppimistyyleistä sekä tietenkin auttaa laatimaan parempia esityksiä.  Kouluttaminen on erinomainen tapa verkostoitua ja myös oppia osallistujilta keskustelun kautta.

Kouluttajana voit kouluttaa mm.

 • kamarikoulutuksia (Start, Strategia, Debatti)
 • JCI-koulutuksia (Achieve, Impact, Admin)
 • Omia koulutuksia kotikamarista aina kansainväliselle tasolle asti

Projektijohtamisen polku eli projektipäällikkyys

Pieninkin projekti kehittää projektijohtamisen taitoja mm. suunnitella, organisoida, delegoida, budjetoida projekti. Projektipäällikkönä voit olla mukana vaikuttamassa yhteiskunnallisesti tärkeisiin asioihin ja siihen, mitä projekteja kamarissasi tehdään.

Tällä hetkellä käynnissä olevat projektit

Nuorkauppakamari järjestää mm. seuraavia projektijohtamisen koulutuksia:

 • Ideasta projektiksi
  koulutuksessa saat kokemusta projektin ideoinnista ja suunnittelusta eli ymmärrystä siitä miten ideasta jalostetaan projekti ja vielä pidemmälle, miten ”myllytetään” uusi projekti valmiiksi paketiksi.
 • Ideasta toteutukseen
  Koulutuksessa käydään läpi projektin eri vaiheet ja niiden erityispiirteet sekä annetaan eväitä ja välineitä projektin suunnitteluun ja toteutukseen. Koulutus kehittää osallistujan valmiuksia toimia kamarin projektin projektipäällikkönä sekä tarjoaa myös projektityöskentelyn perusteet työelämään. Koulutuksessa käydään käytännönläheisesti läpi projektin eri vaiheita ja hallinnointia. Lisäksi osallistujat saavat projektipäällikön työkalupakkiinsa toimivia työkaluja. Keskusteluille ja harjoitteille on myös varattu aikaa.Kenelle: Kamarien projektipäälliköt, projektihallinnasta kiinnostuneet sekä Ideasta projektiksi -koulutuksen käyneet.