Yleistä Nuorkauppakamarista

Nuorkauppakamari on nuorten aikuisten kansainvälinen kehittymis- ja johtamiskouluttautumisjärjestö sekä kontaktiverkosto. Toiminnan päämääränä on vaikuttaa yhteiskuntaan positiivisesti kehittämällä nuorten aikuisten johtamistaitoa, sosiaalista vastuuta, yrittäjyyttä ja kansainvälisyyttä.

Suomen Nuorkauppakamarit ry on perustettu vuonna 1957. Suomessa jäseniä on noin 2 500, ja yhdessä kunniajäsenten, koejäsenten ja senaattoreiden kanssa muodostamme noin 5 000 nuorkauppakamarilaisen aktiivisen verkoston. Suomessa on yhteensä 73 nuorkauppakamaria, joista Aurajoki on yksi suurimmista. 

Kansainvälisiä mahdollisuuksia

Suomen Nuorkauppakamarit ry on osa yli 100 maassa toimivaa Junior Chamber Internationalia. Suuret määrät nuorkauppakamarilaisia matkustaa vuosittain maanosien kokouksiin ja maailmankokoukseen. Parhaimmillaan maailmankokouksessa saattaa olla yli 10 000 osallistujaa. Lisäksi monilla paikallisilla kamareilla on ystävyys- eli twinning-kamareita eri puolilla maailmaa.

Johtajana kehittyminen

Johtajuuteen kouluttaudutaan nuorkauppakamarissa ottamalla vastuuta erilaisissa tehtävissä. Luottamustehtävät esimerkiksi kamarin hallituksessa tai projekteissa kestävät vain vuoden. Ajatus on, että joka vuosi mennään ylöspäin ja kerätään vuosittain vaihtuvia johtajuuskokemuksia ja kasvetaan turvallisessa ympäristössä johtajuuteen.

Koulutusta edullisesti

Nuorkauppakamarit järjestävät paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla erilaisia koulutustilaisuuksia. Ne voivat olla yritysvierailuja, luentoja erilaisista aiheista tai vaikkapa esiintymiskoulutusta. Kouluttajat löytyvät yleensä omista verkostoista, ja siksi koulutukset ovat yleensä maksuttomia.

Kontaktiverkostoja

5 000 suomalaista muodostavat oman verkostonsa, missä tavataan erilaisissa yhteyksissä, tehdään projekteja ja verkostoidutaan. Jäsenet edustavat erilaisia ammattikuntia, ja omaa verkostoa hyödynnetään esimerkiksi rekrytointi- ja hankintatilanteissa. Nuorkauppakamarissa tärkeää ovat myös ystävyys ja vuosien aikana syntyneet suhteet.

Kannustusta yrittäjyyteen

Nuorkauppakamarilaisista reilu neljännes on yrittäjiä. Yrittäjyyteen kannustetaan, ja se nähdään suomalaisen talouselämän yhtenä perustana. Nuorkauppakamarilaisista löytyy yrittäjien lisäksi monien eri alojen päättäjiä, asiantuntijoita ja vaikuttajia. Kaikki ovat siis tervetulleita.

Lisätietoa:
nuorkauppakamarit.fi