Koejäsenhaku auki 31.10.2018 asti!

Aurajoen Nuorkauppakamari ry:n koejäsenhaku on auki 31.10.2018 asti ja kerron teille nyt, miksi meidän jäsenyys on hyvä juttu. Näen asian siten, että työntekijän jäsenyys Aurajoen Nuorkauppakamarissa on edullinen sijoitus henkilöstön kehittämiseen. ANKK on kansainvälinen jäsentensä kehittymis- ja johtamiskouluttautumisjärjestö sekä kontaktiverkosto, joka vaikuttaa aktiivisesti sekä positiivisesti yhteiskuntaan.

Meidän toiminta perustuu jäsentemme tahtoon kehittää itseään ja siitä lähtökohdasta kehitämme jäsentemme työelämätietoja ja -taitoja. Ensi vuoden teemoja ovat kestävän kehityksen tavoitteet ja kansainvälisyys, ja tämä näkyy mm. siinä, että kasvatamme työelämän huippuja kestävän johtajuuden arvopohjalta. Meillä saa jatkuvasti osallistua erilaisiin koulutuksiin ja projekteihin, joten näen, että tarjoamme konkreettisia kehittymis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä verkostoissa toimimista ja niiden johtamista. Uskon siihen, että nämä ovat asioita, joita työelämässä tarvitaan yhä enemmän ja tällaisessa ympäristössä kasvaneet työntekijät ovat sijoituksia yrityksille.

Ne ovat sijoituksia, koska ANKK:n aktiivisena jäsenenä yritysten työntekijöillä ja miksei ihan yrittäjilläkin, on hyvät mahdollisuudet saavuttaa enemmän kilpailukykyä ja kauppaa. Näistä voisi mainita esim. laajat kontaktiverkostot ja mahdollisuus kontaktiverkoston laajentamiseen muun muassa eri sidosryhmien, yrityksien ja yhteistyökumppanien sekä kansainvälisten kontaktien kautta. Suomessa olemme kaiken kaikkiaan noin 5000 hengen porukka. Globaalisti JCI toimii yli 200.000 jäsenen voimin.

PRES Mari Männistö ja DP Maria Arjonen Suomen Nuorkauppakamareiden vaalikokouksessa.


Itse työnantajana arvostan kouluttautumista edullisesti. Meillä on mahdollisuus osallistua koulutuksiin niin paikallisella, alueellisella, kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla. Koulutuksia pitävät esim. muut jäsenet – oman alansa ammattilaiset.

Meidän jäsenet siis kehittyvät ennen kaikkea johtajina ja tiiminvetäjinä. Käytännössä tämä tapahtuu eri projektien ja virkojen kautta. Etuja jäsenille ovat mm. tavoitteellisen toiminnan johtaminen, kestävä johtajuus, yhteiskuntavaikuttaminen, esimiestyö, nopeasti havaittavat syy-seuraus suhteet sekä päätöksien tekeminen.

Olen myös täysin samaa mieltä Keskuspuiston Nuorkauppakamarin tiedottajan Minna Karjalaisen kanssa ja uskallan väittää, että jokainen meidän jäsen oppii kamarissa myynnistä, projektinhallinnasta, yhteishengen kohotuksesta, järjestelmällisyydestä, kommunikoinnista, markkinoinnista, delegoinnista ja asiakaspalvelusta.

Panostamme jatkuvasti myös esiintymiseen ja vuorovaikutustaitojen harjoitteluun, josta esimerkkinä vuosittain pidettävät puhe- ja debattikoulutukset. Jokainen näistä on taito, jota voi hyödyntää suoraan työelämässä. On selvää, että tämä vaatii myös vähän erityyppisiä kannustimia ja osaamista, että saa monen kymmenen hengen projektitiimin hoitamaan jotain palkatta vapaa-ajallaan. Tämän tyyppistä johtamista tulevat myös milleniaalit ja heidän seuraajat arvostamaan ja siinä on haastetta meille kaikille yrittäjille.

Tervetuloa toimintaan mukaan ja klikkaile itsesi kamarimme sivuille kohtaan koejäsenhaku.

Kirjoittaja: Maria Arjonen, ANKK:n varapuheenjohtaja, vuoden 2019 puheenjohtaja

 

You may also like...