Turun kauppakamari <3 nuorkauppakamarit

Turun kauppakamari järjesti menneellä viikolla 21.11.2018 Turun Messukeskuksessa rennon iltatilaisuuden, johon oli kutsuttu paikalle alueen nuorkauppakamarien nykyiset sekä tulevat hallitusjäsenet. Tilaisuudessa olikin mukavasti kamariaktiiveja paikalla Ankoista2018 PRES Mari Männistö, 2019 PRES Maria Arjonen sekä 2019 COM Ville Raitanen olivat kuuntelemassa, kun Turun kauppakamarin puheenjohtaja Matti Rihko alusti tilaisuuden. Rihko korosti alustuksessaan Turun talousalueen käynnissä olevaa vahvaa POREilua (positiivista rakennemuutosta), jota meidän kaikkien tulisi yhdessä vahvistaa ja edesauttaa.

Käytännön asioista Rihko sekä myös myöhemmin kauppakamarin toimitusjohtaja Kaisa Leiwo nostivat esille ”Tunnin Junan” tärkeyden alueemme vetovoimaisuudelle, jonka toteutumisen tulisi olla meidän kaikkien yhteinen päämäärä. Tämän lisäksi kauppakamarin viestinä esille nousi aluettamme vaivaava diplomi-insinöörivaje sekä kasvukolmion yhteyksien sekä yhteistyön tärkeys. Yhdessä myös sovittiin, että me turkulaiset asetumme tamperelaisten kolmannen raiteen tueksi, kunhan ensin saamme itse kaksi suoraa raidetta pääkaupunkiin. Positiivinen rakennemuutos tuo mukanaan alueellemme samaan aikaan sekä valtavan haasteen että mahdollisuuden. Suurimmat haasteet liittyvät työvoiman saamiseen, osaamisen ja koulutuksen vahvistamiseen, liikennejärjestelyihin ja pendelöintiin sekä asumiseen.

Kauppakamarin puheenvuorojen jälkeen nuorkauppakamarilaiset esittäytyivät ja siirryttiin vapaamuotoiseen keskusteluun. Keskusteluaiheina erityisesti Turun kauppakamarin sekä nuorkauppakamarien yhteistyön kehittäminen herätti kiinnostusta. Yksinkertaista avainta onneen ei löydetty, mutta hyviä ajatuksia sekä aihioita nousi esille. Yhtenä näistä nostettakoon esille Ankkojen tulevan hallituksen ideoima kumppanitapahtuma, johon esitettiin alustava kutsu myös kauppakamarin edustukselle.  Toisena ankkojen tulevaa hallitusta lähellä olevana puheenaiheena lisäarvon tuottaminen jäsenten yritykselle, josta kauppakamarilla luontaisesti on enemmän kokemusta. Haaste on jäsenyyden luonteesta riippumatta yhteinen.

Rihkon ja Leiwon lisäksi kauppakamarin edustajina tilaisuudessa  olivat yhteyspäällikkö Miro Laaksonen, viestintäpäällikkö Katri Kurkela sekä Loimaan osastoasiamies Niina Nurmi. Tilaisuuden lopuksi Rihko vielä kiitti osallistujia ja piti lyhyen yhteenvedon tilaisuuden annista. Ankkojen edustajat esittivät kiitoksen kauppakamarin suuntaan päänavauksesta yhteistyön edistämiselle. Tästä on hyvä ponnistaa kohti vuotta 2019  ja poreilun mukanaan tuomia positiivia ongelmia.

 

Aurajoki JCI

COM Ville Raitanen

You may also like...