Valmistautuvan puheenjohtajan katsaus kuluvaan vuoteen

Lupasin kirjoitella Helsingissä marras- joulukuun vaihteessa pidetystä Hallitusakatemia 2019:sta muutaman sanan. Koska kuitenkaan en kirjoittanut tätä heti joulukuussa kuten minun alun perin piti (ja jolloin asiat olisivat olleet tuoreessa muistissa), vaan nyt kun sekä hallitusvuotemme että kamarivuosi ovat jo kovassa vauhdissa, päädyin edellisen sijaan hieman laajempaan katsaukseen.

 

Aluksi kuitenkin Hallitusakatemiasta. Kyseessähän on, lähinnä siis tiedoksi niille jotka eivät ole kyseiseen tapahtumaan vielä osallistuneet, uusille hallituksille suunnattu, viikonlopun mittainen koulutus- ja tiimiytymistapahtuma, joka koostuu erityyppisitä keynoteista, koulutuksista, pienemmissä tiimeissä toteutettavista osioista (esim. kaikki A-alueen DP:t jne.) sekä tietysti iltagaalasta. Tämänkertaisen Hallitusakatemian järjesti varsin ansiokkaasti Havis Amanda, eikä järjestelyissä juurikaan olisi ollut parantamisen varaa. Jotain opittavaa toki tästäkin, sille kerralle kun vuorostamme tulemme kyseistä tapahtumaa isännöimään.

 

Hallitusakatemiaan osallistuttiin toimestamme suhteellisen vankalla joukolla, yli puolen hallituksesta ollen paikan päällä, ja loppujenkin vähintään hengessä mukana. Päällimmäisenä tapahtumasta itselle mieleen jäi, tokikin erinomaisten puhujien sekä tehokaan verkostoitumisen ohella se, kuinka suuressa arvossa omaa kamariamme muiden kamarien keskuudessa pidetään. Edellinen ylitti jopa omat odotukseni, jotka eivät olleet matalalla. Kiitos asiassa kuulunee luonnollisesti pitkäjänteistä työtä tehneille edeltäjillemme, mutta yhtä lailla jokaiselle jäsenellemme, joka omalta osaltaan luo ja ylläpitää ANKK:n positiivista ja aktiivista virettä, sekä hyvää mainetta yllä niin paikallisesti, alueellisesti kuin laajemminkin. Great work!

 

Mistä päästäänkin suoraan seuraavaan aiheeseen.

Uusia innokkaita koejäseniä saatiin tämän vuoden alusta mukaan 15 kappaletta, huomattavasti tätä suuremman hakijajoukon keskuudesta. Kiinnitimme tämän vuoden koejäsenvalinnoissa erityistä huomiota kolmeen seikkaan: henkilön taustaan, kamariimme valinnan kautta saatavaan jäsenlisäarvoon, sekä hakijan odotettuun aktiivisuuteen. Jäsenmäärältämmehän olemme jo nyt Suomen suurimpia, jolloin määrän kasvattaminen ei enää ollut tavoitteena, ehkä enemmin päin vastoin. Näin kriteerein päädyimme edellä mainittuun, tarkoin rajattuun 15 hengen untuvikkojoukkoon, josta luonnollisesti toivon mahdollisimman monen yltävän varsinaiseksi jäseneksi saakka. Edellinen ei tule olemaan läpihuutojuttu, eikä vähiten tarkastettujen, merkittävääkin aktiivisutta edellyttävien jäsenvalintakriteerien vuoksi, mutta ainakin oman näkemykseni mukaan täysin jokaisen nyt koejäseneksi valitun saavutettavissa. Tsemppiä uusille siihen!

 

Ja jotta aktiivinen osallistuminen varmasti onnistuisi,

tänä vuonna on paljon luvassa. Runsaan tapahtuma-, koulutus- ym. tarjontamme ohella tavoittelemme ennätysmäärää jäseniämme kansainvälisiin tapahtumiin, Lyoniin sekä Tallinnaan. Kaikki mukaan siis! Eikä vähiten siksi, että marraskuinen Itämeri ei noin uimismielessä hirveästi allekirjoittanutta houkuta (kiitos vielä Maria Arjonen, en enää ikinä anna sinun lyödä yhtään vetoa itseni puolesta).*

 

Ja vielä lopuksi,

Tämän vuoden aikana rakennamme ANKK:sta entistä business-henkisempää kamaria, vielä aiempaa paremmin tukemaan jäsentemme ammatillista- sekä urakehitystä kamarimme myötävaikutuksella. Yhtenä virstanpylväänä edellisessä on kamarimme integroiminen kaikilta osin osaksi Turun elinkeino- ja talouselämää. Tämä on hyvässä vauhdissa. Lisätukea saamme vielä business-painotteisesta tapahtumatarjonnastamme, joka tullaan entistä saumattomammin rakentamaan yhteistyössä Turun alueen yritysten, kumppaniemme, kanssa.

 

Ja, vaikka vuosi on vasta aluillaan, ja rapujuhlien pöydällenousuihinkin on puoli vuotta, valmistautuvana puheenjohtajana kehotan luonnollisesti jo nyt jokaista vuoden 2020-hallituspaikkaa harkitsevaa olemaan vähintäänkin ajatuksissaan ajoissa liikkeellä. Projektit sekä hallitustiimit ovat erinomainen paikka päästä ”kokeilemaan” asiaa lähietäisyydeltä. Innokkaita tekijöitä tarvitaan!

 

Aktiivista vuoden alkua kaikille! Nähdään tapahtumissa.

 

Samuli Tuomikoski
DP, valmistautuva puheenjohtaja

Oikeustieteen ja valtiotieteiden maisteri Samuli Tuomikoski, työskentelee lakiasiainjohtajana Visma PPG Oy:llä. Hän johtaa vajaan 20 hengen suuruista, pk-yritysten lakiasioihin keskittynyttä lakitoimistoa nimeltään ’Visma Legal’. Omat juridiset erikoisalat Samulilla ovat riidanratkaisu ja liikejuridiikka. Nuorkauppakamarin jäsen hän on ollut vuodesta 2014.

 

*ANKK Challengessa on kyse siitä, että pressamme Maria Arjonen haastoi ankat mukaan kv-haasteeseen, jonka tavoitteena on saada 40 ankkaa kansainvälisiin tapahtumiin. Jos tavoite ei täyty, Maria ja Samuli pulahtavat molemmat hyiseen Itämereen marraskuussa 2019.

You may also like...