Hallitus

Hallitus2020

Aurajoen Nuorkauppakamarin hallitus 2020

Nuorkauppakamareissa jokainen hallituslainen saa olla samassa virassa vain yhden vuoden. Järjestön tarkoituksena on antaa kaikille mahdollisuus oppia, kehittyä ja haastaa itsensä. Hallitustyö on yksi kasvumahdollisuus.

ANKK säännöt

ANKK toimintaohje

ANKK Toimintasuunnitelma 2020

 

Samuli Tuomikoski

Samuli Tuomikoski : PRES

PRES

Puheenjohtajan tehtävänä on kehittää, koordinoida ja johtaa yhdistystä ja sen jäsenten toimintaa sekä edustaa yhdistystä SNKK:ssa ja alueella. Puheenjohtaja huolehtii myös strategisten tavoitteiden jalkauttamisesta, valmistelee toimintasuunnitelman ja budjetin yhteistyössä hallituksen kanssa ja kokoaa toimintakertomuksen.

Samuli on turkulainen oikeustieteen ja valtiotieteiden maisteri, ja työskentelee lakiasiainjohtajana Visma Legal -nimisessä, pk-yritysten lakiasioihin keskittyneessä lakitoimistossa. Nuorkauppakamarin jäsen Samuli on ollut vuodesta 2014 lukien.

pres[at]aurajokijc.fi

Maria Flemmich

Maria Flemmich : DP

DP

Varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajan oikeana kätenä, sekä mm. huolehtii kamarin strategisesta kehittämisestä yhdessä puheenjohtajan ja edellisen vuoden puheenjohtajan kanssa. 

Markkinoinnin palvelutoimiston operatiivisena johtajana toimiva Maria on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Avidly (ent. Zeeland Family) on markkinoinnin ja viestinnän palvelutoimisto ja toimii Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Marian perheeseen kuuluu puoliso ja kolme bonuslasta. Vapaa-aika kuluu urheillen salilla sekä talvella lasketellen ja kesällä juosten. Maria opiskelee myös kieliä, kuten ranskaa, espanjaa ja venäjää.

 

dp(at)aurajokijc.fi

Peter Engström

Peter Engström : BUS

BUS

Myyntipäällikkö (BUS) vastaa yhdistyksen yhteistyökumppanisuhteiden jatkuvuudesta sekä kehittämisestä. BUSin vastuulle kuuluu varainhankinta yhteistyössä hallituksen ja muun jäsenistön kanssa, jäsenten sisäisten ja ulkoisten liikesuhteiden kehittäminen sekä jäsenistön tiedottaminen kansallisen, alue- että kamaritason kumppanuuksista sekä jäseneduista.

bus(at)aurajokijc.fi

Peter Eriksson

Peter Eriksson : LOM (kehitysjohtaja)

LOM (kehitysjohtaja)

LOM vastaa tapahtumista ja pitää yhdistyksen toiminnan aktiivisena ja kiinnostavana. LOM vastaa erilaisten kokousten ja tapahtumien suunnittelusta ja toteutuksesta sekä jäsenaktiivisuuden lisäämisestä ja seuraamisesta.

 

lom[at]aurajokijc.fi

Pyry Kangas

Pyry Kangas : COM (kehitysjohtaja)

COM (kehitysjohtaja)

COM:n vastuulle kuuluvat yhteiskuntasuhteet ja projektit.
com[at]aurajokijc.fi

Eetu Urmas

Eetu Urmas : IND (kehitysjohtaja)

IND (kehitysjohtaja)

INDin lohkolle kuuluvat henkilökohtainen kehitys, mm. koulutukset ja koejäsenten perehdyttäminen.

ind[at]aurajokijc.fi

Miia-Tatjaana ”Tattis” Salakka

Miia-Tatjaana ”Tattis” Salakka : Tiedottaja / LIO

Tiedottaja / LIO

LIOn tehtävänä on huolehtia ANKK-brändin kehittämisestä. LIO hoitaa yhdistyksen sisäistä ja ulkoista tiedottamista, mediasuhteita ja vastaa yhdistyksen sosiaalisen median kanavista sekä verkkosivujen ylläpidosta yhteistyössä hallituksen ja projektipäälliköiden kanssa.

Tattis on markkinoinnin, viestinnän ja sisällöntuotannon multitatent RFID teknologiayritys Nordic ID:llä. Koulutukseltaan hän on kulttuurintutkija (FM), jonka osaaminen koostuu laadullistentutkimusmenetelmien lisäksi Itä-Aasian tuntemuksesta, psykologiasta, kulttuurihistoriasta, geologiasta ja arkeologiasta. Tattiksella on myös yli 10-vuoden kokemus liikunta-alalta.

tiedotus[at]aurajokijc.fi
050 3751414

Jani Orpana

Jani Orpana : Rahastonhoitaja / TREAS

Rahastonhoitaja / TREAS

Rahastonhoitajan (TREAS) tehtävänä on mm. johtaa yhdistyksen taloutta ja raha- ym. varallisuutta tarkoituksenmukaisella tavalla. Hän huolehtii yhdistyksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimisesta kirjanpitolain ja -asetuksen, yhdistyksen sääntöjen ja toimintaohjeiden mukaisesti, perii yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksut sekä kannatusmaksut.

 

talous[at]aurajokijc.fi

Eveliina Leino

Eveliina Leino : Sihteeri / SECY

Sihteeri / SECY

Sihteerin (SECY) tehtävänä on laatia ja säilyttää yhdistyksen ja hallituksen kokouksista pöytäkirjat,  huolehtia yhdistykselle tulevasta postista ja muun aineiston jakamisesta ja arkistoinnista sekä tavaroiden säilyttämisestä. SECYn virka on paras näköalapaikka tutustua kamaritoimintaan laajasti.

 

sihteeri[at]aurajokijc.fi

Justina Li

Justina Li : Kansainväliset asiat / INT

Kansainväliset asiat / INT

INT vastaa ANKK-jäsenten osallistumisesta tapahtumiin (ei kamarin omat) sekä kansainvälisestä hengestä koko vuoden aikana.

 

int[at]aurajokijc.fi

Maria Arjonen

Maria Arjonen : IPP

IPP

Hallitukseen kuuluu automaattisesti aina edellisen vuoden puheenjohtaja, jonka tärkein tehtävä on toimia istuvan puheenjohtajan sekä hallituksen tukena. Tämän lisäksi IPP vastaa omaan vuoteensa kohdistuvista palkintohakemuksista.

 

ipp[at]aurajokijc.fi
0400762016