Talous

Tapahtumamaksut

Tapahtumien maksaminen tapahtuu joko ilmoittautumisen yhteydessä, esim. Lyytissä tai jälkikäteen laskuttamalla Finvoicerin kautta.

Mikäli haluat tapahtumasta laskun työnantajaasi varten, lähetä pyyntö TREASille, talous@aurajokijc.fi.

Osallistumisen voi perua maksutta tapahtumamainoksessa ilmoitettuun viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautumisajan päätyttyä tapahtumaan ilmoittautunut on velvollinen maksamaan tapahtumamaksun kokonaisuudessaan.

Mikäli tapahtuma perutaan järjestäjien toimesta, palautetaan jo maksettu osallistumismaksu tilillesi.

Kokoustuet

Aurajoen Nuorkauppakamari voi maksaa jäsenilleen kokoustukia tai muita tukia. Jäsenellä tarkoitetaan varsinaisten jäsenien lisäksi koejäseniä, kunniajäseniä ja senaattoreita. Tukien suuruudesta ja maksamisperusteita päättää hallitus, joka tiedottaa päätöksistään jäsenistölle.

Mikäli olet osallistunut kokoukseen, josta voidaan maksaa tukea, tulee sinun hakea korvausta yhden kuukauden kuluessa tapahtumasta tai matkasta laatimalla yhdistykselle kululasku ja liittämällä siihen kuitti suoritetusta maksusta. Pelkkiä kuitteja vastaan kokoustukea ei voida maksaa eli edellytyksenä on matkalaskulomakkeen täyttäminen.

Vuoden vaihteessa syntyneistä kustannuksista on tilikauden päättymisen vuoksi toimitettava matkalasku viimeistään 6.1.

Ohjeet hakemuksen täyttämiseen löydät Aurajoen Nuorkauppakamarin Teamsin tiedostoista.

Kulukorvaukset ja kokoustuet

Mikäli olet maksanut omilla varoillasi yhdistyksen kuluja, tulee sinun hakea kulukorvausta yhden kuukauden kuluessa kustannusten synnystä laatimalla yhdistykselle kululasku ja liittämällä siihen kuitti suoritetusta maksusta. Pelkkiä kuitteja vastaan kulukorvausta ei voida maksaa eli edellytyksenä on kululaskulomakkeen täyttäminen.

Vuoden vaihteessa syntyneistä kustannuksista on tilikauden päättymisen vuoksi toimitettava kululasku viimeistään 6.1.

Ohjeet hakemuksen täyttämiseen löydät Aurajoen Nuorkauppakamarin Teamsin tiedostoista.

Jäsenmaksu

Aurajoen Nuorkauppakamarin jäsenmaksun suuruus vahvistetaan vuosittain helmikuussa järjestettävässä vuosikokouksessa.

Jäsenmaksun suuruus vuonna 2018 on 138€.

Vuoden aktiivisimman palkinnon saavalta jäseneltä ei peritä seuraavan vuoden jäsenmaksua.

Siirtojäsen maksaa siirtymisvuoden jäsenmaksunsa luovuttavaan kamariin, mikäli hän kuului siihen jäsenenä vuoden 1. päivänä.

Koejäsenmaksu

Koejäsenvuoden jäsenmaksu on puolet normaalista jäsenmaksusta. Koejäsenmaksun maksaminen oikeuttaa osallistumaan kaikkiin oman ja muiden kamarien järjestämiin tapahtumiin pois lukien 40-vuotta täyttäneiden pois potkittavien jäsenten järjestämä potkiaistapahtuma. Koejäsenillä on kokouksissa ainoastaan läsnäolo-oikeus, ei äänioikeutta.

Koejäsenmaksun suuruus vuonna 2018 on 69€.

Liittymismaksu

Mikäli koejäsen valitaan koejäsenvuotensa päätteeksi varsinaiseksi jäseneksi, maksaa hän ensimmäisenä varsinaisena jäsenvuotenaan liittymismaksun ja normaalin jäsenmaksun. Liittymismaksun suuruus on sama kuin koejäsenvuoden jäsenmaksu eli toinen puoli normaalista jäsenmaksusta.

Liittymismaksun ja ensimmäisen varsinaisen jäsenvuoden maksujen suuruus vuonna 2018 on yhteensä 207€.

Toisesta kamarista siirtyvän siirtojäsenen ei tarvitse maksaa liittymismaksua.

Jäsenmaksun maksaminen

Jäsenmaksulaskut lähetetään välittömästi vuosikokouksen jälkeen jäsenistölle postitse online-matrikkelissa ilmoitettuun kotiosoitteeseen. Jokainen jäsen on itse velvollinen pitämään online-matrikkelin henkilö- ja osoitetietonsa ajan tasalla sekä päivittämään muutokset viipymättä.

Mikäli haluat laskun postitettavan johonkin muuhun, esimerkiksi työnantajan osoitteeseen, tulee poikkeavasta laskutusosoitteesta ilmoittaa TREASille, talous@aurajokijc.fi, tammikuun loppuun mennessä.

Jäsenmaksu tulee maksaa viimeistään maaliskuun 15. päivään mennessä. Myöhästymisestä maksettavasta korotusmaksusta päätetään vuosikokouksessa.

Jäsen voi erikseen anomalla hallitukselta saada lykkäystä jäsenmaksun suorittamiseen enintään ao. kalenterivuoden loppuun.

Jäsenellä, jonka jäsenmaksu on maksamatta, ei ole oikeutta yhdistyksen myöntämiin jäsentukiin eikä oikeutta käyttää äänioikeuttaan vaalikokouksessa.

Mikäli jäsenmaksu ja mahdollinen korotusmaksu ovat huomautuksesta huolimatta edelleen maksamatta syyskuun viimeisenä päivänä, hallitus voi erottaa jäsenen lokakuun ensimmäisen päivän jälkeen.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle viimeistään ennen kalenterivuoden päättymistä, mutta jäseniltä toivotaan eroilmoituksen jättämistä ennen vaalikokouksen alkamista.

Laskutustiedot

1. Verkkolaskut

Verkkolaskuosoite: 003723033454622

OVT-tunnus: 003723033454

Välittäjäntunnus: 003723327487

Operaattori: Apix Messaging Oy

Mikäli käytätte laskujen lähettämiseen pankin verkkolaskutusratkaisua (poislukien Nordea) käyttäkää tällöin osoitteena 003723327487 ja välittäjätunnuksena DABAFIHH.

2. Sähköpostilaskut

aurajokijc@apix.fi

3. Paperilaskujen skannauspalvelu

Aurajoen Nuorkauppakamari ry @A18109.etag.fi@
PL 1000
00781 HELSINKI

Tilinumero:
FI39 5710 0420 1432 24