Ota yhteyttä

Alta löydät 2024 hallituksen yhteystiedot. Voit laittaa meille sähköpostia osoitteella: etunimi.sukunimi@jci.fi

Eveliina Sillanpää

Puheenjohtaja, PRES
Puheenjohtajan tehtävä on kehittää ja johtaa kamarin toimintaa strategian mukaisesti. Puheenjohtaja toimii myös kamarin virallisena edustajana Suomen Nuorkauppakamarit ry:ssä.

Eve toimii kuvittajana ja graafisena suunnittelijana yrityksessään Eve the Creator.

Viivi Naatula

Varapuheenjohtaja, DP
Varapuheenjohtajan vastuulle kuuluu istuvan puheenjohtajan varaedustajana toimiminen, koejäsenhaun koordinointi ja koejäsenten perehdyttäminen yhteistyössä IND:n kanssa sekä toimintavuoteen 2025 valmistautuminen.

Viivi on 37-vuotias yrittäjä ja psykologi, jonka osaamisalaa on työterveys- ja organisaatiopsykologia. Naatula näkee piilossa olevan potentiaalin niin kehitys-, muutos- ja vaikeissa tilanteissa. Hän arvostaa näkökulmia, erilaisuutta ja olemassa olevaa tietoa ja osaamista ja uskoo kohtaamisten ja keskustelun voimaan.

Jutta Ruusunen

Edellinen puheenjohtaja, IPP
Edellisen vuoden puheenjohtaja suunnittelee ja valvoo kamarin jäsenpolitiikkaa, huolehtii palkintohakemusten laatimisesta ja avustaa asiantuntemuksellaan istuvaa puheenjohtajaa.

Vuonna 2024 väistyvänä puheenjohtajana hallitusta tukee Jutta Ruusunen. Lisäksi hän toimii alueen Vuoden Nuori Johtaja -kilpailupäällikkönä, Strategy Academyn senior advisorina ja kouluttajana sekä 2024 JCI European Conferencen markkinointijohtajana. Jutta työskentelee SHIFT Business Festivalin ohjelmapäällikkönä.

Jenni Laakso

Kehitysjohtaja, COM
COM -lohko huolehtii siitä, että projektitoiminta on sekä hyödyllistä että hauskaa ja strategian mukaista. COM päävastuina ovat kamarin projektit sekä sidosryhmäsuhteiden hoitaminen Turun talousalueen yrittäjä- ja elinkeinojärjestöihin.

Vuonna 2024 yritys- ja yhteiskuntasuhteista vastaava Jenni Laakso työskentelee finanssialalla OP Ryhmässä.

Melchior Gustafsson

Kehitysjohtaja, IND
Yksilölohko (IND) keskittyy jäsenten henkilökohtaiseen kehittymiseen. Tähän liittyy kiinteästi koulutustoiminta sekä koejäsenten perehdyttäminen JCI-toimintaan. IND vastaa myös kamarin puhe- ja debattikilpailusta.

Yksilönkehityksestä ja koulutuksista vastaa vuonna 2024 Melchior Gustafsson, tuttavallisemmin Meke. Ankkalammen ulkopuolella Meke toimii JCI Eurooppakonferenssin Alue-markkinointi vastaavana ja työelämässä johtavana HRIT konsulttina.

Petra Tuomisto

Kehitysjohtaja, BUS
BUS:n vastuulla on kamarin varainhankinta sekä rahallisesti tai materialistisesti merkittävien yhteistyökumppanuuksien luominen ja ylläpitäminen.

Petra työskentelee Turun Ammattikorkeakoululla projektitoimistossa ja vuonna 2024 hän vastaa Aurajoen nuorkauppakamarin kumppanuussuhteista. Petra on aktiivisesti mukana myös nuorkauppakamarin alueellisessa toiminnassa ja kauppakamarin valiokuntatyöskentelyssä.

Markus Auvinen

Kehitysjohtaja, INT
INT vastaa kamarin kansainvälisyydestä kannustamalla kamarin jäseniä osallistumaan kokouksiin sekä erilaisiin tapahtumiin ja akatemioihin, niin Suomessa kuin ulkomailla sekä ylläpitämällä Multitwinning-yhteistyötä ystävyyskamarien kanssa.

Kansainvälisyydestä vastaava Markus työskentelee sisäisen logistiikan projekti-insinöörinä Valmet Automotivella.

David Mullo

Sihteeri, SECY
Sihteerin tehtävänä on laatia ja säilyttää yhdistyksen ja hallituksen kokousten pöytäkirjat.

Sihteerin virkaa hoitava David toimii työelämässä avainasiakkuuksien parissa Tietokeskuksella.

Laura Ström

Tiedottaja, LIO
Tiedottajan tehtävänä on hoitaa yhdistyksen sisäistä ja ulkoista tiedottamista sekä vastata niihin liittyvien julkaisujen toimituksellisesta ja teknisestä toteutuksesta.

Tiedottamisesta vastaava Laura Ström toimii Expansion Managerina SaaS-bisneksessä Refappilla.

Samuli Lindström

Rahastonhoitaja, TREAS
Rahastonhoitajan tehtävänä on hoitaa kamarin taloutta ja varallisuutta tarkoituksenmukaisella tavalla. 

Rahastonhoitajana toimiva Samuli työskentelee Tietokeskuksella liiketoimintajohtajana.

Laskutustiedot

Aurajoen Nuorkauppakamari Ry
FI76 1544 3000 2245 55

Verkkolaskut
IBAN/OVT: 003723033454
Operaattori Maventa: 003721291126

Sähköpostilaskut
23033454@scan.netvisor.fi