Ota yhteyttä

Alta löydät 2023 hallituksen yhteystiedot. Voit laittaa meille sähköpostia osoitteella: etunimi.sukunimi@jci.fi

Jutta Ruusunen

Puheenjohtaja, PRES
Puheenjohtajan tehtävä on kehittää ja johtaa kamarin toimintaa strategian mukaisesti. Puheenjohtaja toimii myös kamarin virallisena edustajana Suomen Nuorkauppakamarit ry:ssä.

CEO
SHIFT Events Oy

Eveliina Sillanpää

Varapuheenjohtaja, DP
Varapuheenjohtajan vastuulle kuuluu istuvan puheenjohtajan varaedustajana toimiminen, koejäsenhaun koordinointi ja koejäsenten perehdyttäminen yhteistyössä IND:n kanssa sekä toimintavuoteen 2024 valmistautuminen.

graafinen suunnittelija & kuvittaja
Eve the Creator Oy

Pyry Kangas

Edellinen puheenjohtaja, IPP
Edellisen vuoden puheenjohtaja suunnittelee ja valvoo kamarin jäsenpolitiikkaa, huolehtii palkintohakemusten laatimisesta ja avustaa asiantuntemuksellaan istuvaa puheenjohtajaa.

Katri Lehtinen

Kehitysjohtaja, COM
COM -lohko huolehtii siitä, että projektitoiminta on sekä hyödyllistä että hauskaa ja strategian mukaista. COM päävastuina ovat kamarin projektit sekä sidosryhmäsuhteiden hoitaminen Turun talousalueen yrittäjä- ja elinkeinojärjestöihin.

 

Riina Suutari

Kehitysjohtaja, IND
Yksilölohko (IND) keskittyy jäsenten henkilökohtaiseen kehittymiseen. Tähän liittyy kiinteästi koulutustoiminta sekä koejäsenten perehdyttäminen JCI-toimintaan. IND vastaa myös kamarin puhe- ja debattikilpailusta.

KHT-tilintarkastaja
Ernst & Young Oy

Jani Rusi

Kehitysjohtaja, BUS
BUS:n vastuulla on kamarin varainhankinta sekä rahallisesti tai materialistisesti merkittävien yhteistyökumppanuuksien luominen ja ylläpitäminen.

Yritysagentti 204,5
POP Pankki Suomen osuuspankki / Vivo Visions Oy

Elia Elenius

Kehitysjohtaja, INT
INT vastaa kamarin kansainvälisyydestä kannustamalla kamarin jäseniä osallistumaan kokouksiin sekä erilaisiin tapahtumiin ja akatemioihin, niin Suomessa kuin ulkomailla sekä ylläpitämällä Multitwinning-yhteistyötä ystävyyskamarien kanssa.

COO
Videobot

Petra Tuomisto

Tapahtumavastaava, LOM
LOM vastaa kamarin tapahtumien suunnittelusta ja toteuttamisesta. Tänä vuonna painotetaan koko perheen osallistumista ja aktivoidaan perheellisiä jäseniä. Tapahtumissa ohjataan ohjelman kautta aktiiviseen jäsenistön keskinäiseen verkostoitumiseen.

Samuli Lindström

Tiedottaja, LIO
Tiedottajan tehtävänä on hoitaa yhdistyksen sisäistä ja ulkoista tiedottamista sekä vastata niihin liittyvien julkaisujen toimituksellisesta ja teknisestä toteutuksesta.

Liiketoimintajohtaja
Tietokeskus Finland Oy

Jari-Pekka Laiho

Rahastonhoitaja, TREAS
Rahastonhoitajan tehtävänä on hoitaa kamarin taloutta ja varallisuutta tarkoituksenmukaisella tavalla. 

Yrittäjä
RE/MAX Asunnot

Markus Auvinen

Sihteeri, SECY
Sihteerin tehtävänä on laatia ja säilyttää yhdistyksen ja hallituksen kokousten pöytäkirjat.

Laskutustiedot

Aurajoen Nuorkauppakamari Ry
FI76 1544 3000 2245 55

Verkkolaskut
IBAN/OVT: 003723033454
Operaattori Maventa: 003721291126

Sähköpostilaskut
23033454@scan.netvisor.fi